Burgerregte

Burgerregte is regte wat individuele vryheid teen skending deur regerings, organisasies en ander individue beskerm. Dit verseker dat individue in die burgerlike en politieke sfere van die samelewing sonder kan deelneem sonder om teen gediskrimineer te word of onderdruk te word.