Chomsky-hiërargie

insluiting hiërargie van klasse van formele grammatika

Die Chomsky-hiërargie is 'n inhoudshiërargie van klasse van formele grammatikas wat formele tale voortbring. Hierdie hiërargie van grammatikas, wat ook frasestruktuurgrammatika genoem word, is deur Noam Chomsky in 1956 beskryf (kyk [1]).

Formele grammatikas wysig

'n Formele grammatika bestaan uit 'n eindige versameling terminaalsimbole (die letters van die woorde in die formele taal), 'n eindige versameling nie-terminaalsimbole, 'n eindige versameling produksiereëls met 'n linker- en regterkant bestaande uit 'n woord van die simbole, en 'n begin simbool. 'n Reël kan op 'n woord toegepas word deur die linkerkant met die regterkant te vervang. 'n Afleiding is 'n opeenvolging van reëltoepassings. So 'n grammatika definieer die formele taal van alle woorde wat slegs uit terminaalsimbole bestaan wat deur 'n afleiding van die begin simbool bereik kan word.

Nie-terminale word gewoonlik deur hoofletters voorgestel, terminale deur kleinletters, en die beginsimbool deur  . Byvoorbeeld, die grammatika met terminale  , nie-terminale  , produksiereëls

  
  → ε (waar ε die leëstring is)
  
  
  
  
  

en beginsimbool  , definieer die taal van alle woorde met die vorm   (i.e.   kopieë van   gevolg deur   kopieë van  ). Die onderstaande is 'n eenvoudiger grammatika wat 'n soortgelyke taal definieer: Terminale  , Nie-terminale  , Beginsimbool  , Produksiereëls

  
  → ε

Sien formele grammatika vir 'n meer uitgebreide verduideliking.

Die hiërargie wysig

Die Chomsky-hiërargie bestaan uit die volgende vlakke:

  • Tipe-0 grammatikas (onbeperkte grammatikas) sluit alle formele grammatikas in. Hulle genereer presies alle tale wat deur 'n Turingmasjien herken kan word. Hierdie tale staan ook bekend as die rekursiefoptelbare tale. Let daarop dat dit verskillend is van rekursiewe tale wat besleg kan word deur 'n always halting Turingmasjien.
  • Tipe-1 grammatikas (konteks-gevoelige grammatikas) genereer konteks-gevoelige tale. Hierdie grammatikas het reëls met die vorm   met   'n nie-terminaal en  ,   en   stringe van terminale en nie-terminale. Die stringe   en   kan leeg wees, maar   moet nie-leeg wees. Die reël   word toegelaat as   nie aan die regterkant van enige reël voorkom nie. Die tale beskryf deur die grammatikas is presies alle tale wat deur 'n nie-deterministiese Turingmasjien herken kan word waarvan die tape beperk/begrens word deur 'n konstante vermenigvuldig met die lengte van die inset..
  • Tipe-2 grammatikas (konteksvrye grammatikas) genereer konteksvrye tale. Dit word gedefinieer deur reëls met die vorm   met   'n nie-terminaal en   'n string van terminale en nie-terminale. Die tale is presies al die tale wat herken kan word deur 'n nie-deterministiese afdrukoutomaat. Konteksvrye tale verskaf die teoretiese grondslag vir die sintaksis van meeste programmeertale.
  • Tipe-3 grammatikas (reëlmatige grammatikas) genereer reëlmatige tale. So 'n grammatika beperk sy reëls tot 'n enkele nie-terminaal aan die linkerkant en 'n regterkant wat uit 'n enkele terminaal bestaan, moontlik gevolg (of voorafgegaan, maar nie beide in dieselfde grammatika nie) deur 'n enkele nie-terminaal. Die reël   word ook hier toegelaat as   nie aan die regterkant van enige reël verskyn nie. Hierdie tale is presies al die tale wat besleg kan word deur 'n eindigetoestandoutomaat. Verder kan hierdie familie van formele tale verkry word deur reëlmatige uitdrukkings. Reëlmatige tale word algemeen gebruik om soekpatrone en die leksikalestruktuur van programeertale te definieer.

Let daarop dat die versameling grammatikas wat ooreenstem met rekursiewe tale nie 'n lid van die hiërargie is nie.

Elke reëlmatige taal is konteksvry, elke konteksvrye taal is konteksgevoelig en elke konteksgevoelige taal is rekursief en elke rekursiewe taal is rekursieftelbaar. Hierdie is almal behoorlike insluitings, dit beteken dat daar rekursiefoptelbare tale bestaan wat nie rekursief is nie, rekursiewe tale wat nie konteksgevoelig is nie, konteksgevoelige tale wat nie konteksvry is nie en konteksvrye tale wat nie reëlmatig is nie.

Die volgende tabel som elkeen van Chomsky se vier tipes grammatikas op, die klas tale wat dit genereer, die tipe outomaat wat dit herken, en die vorm van die reëls wat dit moet hê.

Grammatika Tale Outomaat Produksiereëls
Tipe-0 Rekursiefoptelbaar Turingmasjien Geen beperkinge
Tipe-1 Konteksgevoelig Lineêr-begrensde nie-deterministiese Turingmasjien  
Tipe-2 Konteksvry Nie-deterministiese afdrukoutomaat  
Tipe-3 Reëlmatig Eindigetoestandoutomaat   en

of  
of  

Verwysings wysig

  1. Noam Chomsky: Three models for the description of language, IRE Transactions on Information Theory, 2 (1956), bladsye 113-124
  2. Noam Chomsky: On certain formal properties of grammars, Information and Control, 1 (1959), bladsye 91-112

Eksterne skakels wysig