’n Chron is die kleinste eenheid van tyd wat in die geochronologie gebruik word en is tydperke waarin tydsnedes onderverdeel word.

In die chronostratigrafie word dit ’n chronosone genoem.