Die term detritus (Latyn vir "afval") word gebruik om dooie organiese materiaal aan te dui.

Verrotte blare.

In 'n engere sin verwys dit na die organiese deeltjies in water wat van dooie organismes afkomstig is en deur meganiese prosesse in kleiner deeltjies opgebreek is. Die organiese uitskeiding van organismes vorm deel van hierdie deeltjies wat afgebreek is.

'n Oormaat van detritus kan tot eutrofikasie van die water lei.