Diamond Fields Advertiser

Die Diamond Fields Advertiser (DFA) is 'n Engelstalige weekblad van Independent News & Media wat in 1878 in Kimberley ontstaan het as drieweeklikse koerant. Dit het in Mei 1882 daagliks begin verskyn, selfs onder uiters moeilike omstandighede tydens die beleg van die stad in die Tweede Vryheidsoorlog. Die koerant se sirkulasie was in die tweede kwartaal van 2015 gemiddeld 8 941 per dag, vergeleke met 9 519 in dieselfde tydperk 'n jaar vantevore.

Die DFA is die enigste oorblywende koerant van die elf wat tydens die onstuimige jare van Kimberley se ontstaan hier verskyn het.

Ondanks die feit dat alle Johannesburgse dagblaaie binne 'n uur van hulle verskyning ook in Kimberley te kry is en teen sterk mededinging van die Volksblad van Bloemfontein wat 'n spesiale uitgawe vir die Noord-Kaap uitgee, het die DFA steeds meer eksemplare as al die ander dagblaaie saam verkoop toe dit 'n dagblad was. 'n Groot gedeelte van die dagblad se lesers is Afrikaanssprekend, soos trouens ook sy redakteur, Johan du Plessis. In die eerste kwartaal van 2022 was die koerant se sirkulasie 4 494, byna 30% minder as 'n jaar vantevore.

Bronne

wysig