Eerste Babiloniese dinastie

Oor hierdie eerste bloeitydperk, die eerste dinastie van Babilon, bestaan talle bronne. Een bron (die argiewe van Mari) bied insig in die politieke en diplomatieke verhoudinge van die Babiloniërs met volke buite Mesopotamië. 'n Provinsiale argief te Larsa verduidelik hoe Hammoerabi die land verdeel wou hê en hoe die administrasie daar moes uitsien.

Die gemiddelde Mesopotamiese stad is in die tydperk deur 'n raad van oudstes met 'n burgemeester aan die hoof bestuur, terwyl 'n soort "kamer van koophandel" vir die belastings verantwoordelik was. Die uitgestrekte landgoedere is meestal deur religieuse ordes beheer. Onder die bronne wat bewaar gebly het, is wetboeke van 3 konings (waaronder die beroemde Codex Hammurapi of Kodeks van Hammoerabi) en duisende ander juridiese dokumente.

Bronnelys

wysig