Hierdie artikel bevat nie ’n bronnelys nie, wat beteken dat die inhoud nie geverifieer kan word nie.
Enige bevraagtekende inligting mag dus ook mettertyd verwyder word. Help Wikipedia deur betroubare bronne tot die artikel by te voeg.

Eugene Nida onderskei tussen twee tipes ekwivalensie, te wete formele en dinamiese ekwivalensie. Eersgenoemde behels dat die vorm en inhoud van die bronteks in die doelteks weerspieël word. Dinamiese ekwivalensie word bereik wanneer die boodskap in die bronteks so natuurlik moontlik in die doelteks oorgedra word.

Eugene Nida in aksie