Etage (stratigrafie)

stratigrafie

’n Etage is die chronostratigrafiese weergawe van ’n geochronologiese tydsnede. Etages is die eenhede waarin series verdeel word en word self weer onderverdeel in chronosones.

In bepaalde gevalle is dit noodsaaklik dat daar tussen etages en series aanvullende eenhede is. Dié eenhede word respektiewelik super-etages en sub-series genoem. Dieselfde geld vir etages en chronosones. In dié geval word die eenhede sub-etages en super-chronosones genoem. Sub- en super-eenhede is nie verdere onderverdelings nie, hulle word as gelykwaardig in die hiërargie van chronostratigrafiese eenhede ingepas.