Etienne Britz is ’n letterkundige en dosent in die Departement Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch

Lewe en werkWysig

Etienne Cornelius Britz is in 1946 gebore. Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy in 1971 die M.A.-graad verwerf met ’n verhandeling oor “Die paradoks in die poësie, met verwysing na Elisabeth Eybers”. Tydens sy studentedae is hy lid van D.J. Opperman se letterkundige laboratorium op Stellenbosch. Hy skryf die doktorale eksamen (Drs.Litt.) aan die Vrije Universiteit in Amsterdam in 1976 en behaal dan sy doktorsgraad (D.Litt.-graad) in 1981 aan die Universiteit van Stellenbosch met ’n proefskrif oor “Drie 'Hollandse' romans van Arthur van Schendel: ’n ontleding van ‘De Waterman’, ‘Een Hollands drama’ en ‘De grauwe vogels’”. As senior lektor doseer hy Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Stellenbosch en na sy aftrede word hy in 2007 dosent in Nederlands aan die Universiteit vir Internasionale Studies in Shanghai in China. As rubriekskrywer lewer hy gereelde bydraes vir Die Burger.

SkryfwerkWysig

’n Keur uit sy rubrieke oor ’n verskeidenheid van onderwerpe word gebundel in “33 Uithoeke”,[1] waarin veral sy bydraes oor die letterkunde en skrywers (byvoorbeeld Blake, Eybers en Totius) stimulerend is. Hy skryf die blokboek oor Arthur van Schendel se “Een zwerver verliefd[2] en saam met Ronel Foster skryf hy ook die blokboek oor die bundel “Nederlandse verhale van ons eie tyd”, wat saamgestel is deur A.P. Grové, Wilfried de Pauw en J.L. Steyn.

Verder lewer hy bydraes oor onder andere W.E.G. Louw, S.J. Pretorius en Lina Spies tot “Perspektief en profiel” onder redaksie van H.P. van Coller. Vir die reeks “Literatuur van die Lae Lande” skryf hy insiggewende inleidings by ’n aantal van die uitgawes, insluitende “De avonden: een winterverhaal” van Gerhard Reve, “De tranen der acacia's” van W.F. Hermans, “Gehandhaafde verhalen” van Jacques Hamelink en “Een nagelaten bekentenis” van Marcellus Emants. Ongepubliseer is sy navorsingsverslag oor “The translation of Afrikaans literature into Dutch, and the reception of the translations in the Netherlands and Belgium”. Sy boekresensies en artikels oor literêre onderwerpe word in verskeie tydskrifte en koerante gepubliseer. As redakteur is hy verantwoordelik vir die bundeling van die “Verrigtinge van die vyfde driejaarlikse neerlandistiekkongres” wat tussen 25 en 27 Januarie 1989 aangebied is deur die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch.

PublikasiesWysig

Jaar Publikasies
1979 Een zwerver verliefd van Arthur van Schendel
1988 Nederlandse verhale van ons eie tyd (saam met Ronel Foster)
2004 33 Uithoeke
Redakteur
1989 Verrigtinge van die vyfde driejaarlikse neerlandistiekkongres

BronnelysWysig

InternetWysig

ResensiesWysig

  1. Burger, Willie “Beeld” 12 Julie 2004
  2. Brink, André P. “Rapport” 14 Oktober 1979