Evangelies-Augsburgse Kerk in Pole

Die Evangelies-Augsburgse Kerk in Pole (soms ook Evangeliese Kerk van die Augsburgse Belydenis in Pole, Pools: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce) is die Evangeliese-Lutherse Kerk van Pole. Sy setel is in Warskou. Dit is 'n lidkerk van die Lutherse Wêreldbond, die Ekumeniese Raad van Kerke asook die Poolse Ekumeniese Raad.

NaamWysig

Die naam van die Poolse Evangeliese Kerk van die Augsburgse Belydenis verwys na die sogenaamde Confessio Augustana, 'n belydenis wat deur die reformator Philipp Melanchthon in 1530 tydens die Ryksdag van Augsburg geformuleer is. Dit vorm saam met Melanchthon se Apologie die teologiese basis van die Evangelies-Lutherse kerkleer.

KerkstruktuurWysig

OrganisasieWysig

 
Die altaar van die Evangelies-Augsburgse Genadekerk in Cieszyn

Die Evangelies-Augsburgse Kerk in Pole se ledetal staan tans op sowat 80 000 waarvan die meerderheid in Silesië woon. Die lidmate word deur 147 pastore in 131 gemeentes bedien. Die gemeentes is in ses dioseses georganiseer.

OpperhoofWysig

Die leidende biskop van die Evangelies-Augsburgse Kerk in Pole, wat sy setel in Warskou het, fungeer as geestelike opperhoof en praeses (voorsitter) van die konsistorium. Die huidige kerkhoof is Jerzy Samiec, terwyl die Warskouse Drievuldigheidskerk (Pools Kościół Św. Trójcy) as hoof- en biskopskerk dien.

Die amptelike titel "biskop" is eers in 1938 ingevoer en was oorspronklik slegs 'n eretitel, terwyl na die kerkhoofde amptelik as "generaal-superintendente" verwys is.

SinodeWysig

Die Sinode, wat vir 'n ampstermyn van vyf jaar verkies word, neem besluite oor alle belangrike aangeleenthede en kerkwette, formuleer die kerk se doelwitte en waak oor die suiwerheid van die kerkleer en alle kerkgebeure op gemeente-, diosese- en kerklike vlak.

KonsistoriumWysig

Die Konsistorium is die kerk se belangrikste administratiewe orgaan en het sy setel in Warskou. Die leidende biskop van die kerk fungeer as voorsitter van die Konsistorium.

DiosesesWysig

Die Evangelies-Augsburgse Kerk in Pole is in administratiewe opsig in ses dioseses (Wrocław, Katowice, Masoerië, Pommere-Groot-Pole, Cieszyn en Warskou) opgedeel wat elkeen deur 'n diosesaansinode met 'n diosesaanbiskop en 'n diosesaanraad verteenwoordig word. Die diosesaanbiskop is die kerklike hoof van alle geestelikes wat in 'n bepaalde diosese werksaam is.