Evangelies-Lutherse Kerk in Namibië

Evangelies-Lutherse Kerk in Namibië
Basiese gegewens
Setel: Onipa, Oshikoto
Voorsitterskap: Eerwaarde biskop S. Nambala en
Eerwaarde biskop Josephat Sanghala
Lidmaatskap: Lutherse Wêreldbond (LWB), Wêreldraad van Kerke, Ekumeniese Raad van Kerke, Lutherse Gemeenskap in Suider-Afrika, Namibiese Kerkraad
Distrikte: 18
Gemeentes: 126
Lidmate: 703 893 (2010)
Aandeel aan die
totale bevolking:
30,8 %
Amptelike webtuiste: www.elcin.org.na

Die Evangelies-Lutherse Kerk in Namibië (Engels: The Evangelical Lutheran Church in Namibia, ELCIN) is die grootste van drie Lutherse kerke in Namibië met ongeveer 700 000 lidmate wat hoofsaaklik in die noorde van die land gevestig is.[1] Die twee ander kerke is die merendeels Suid-Namibiese Evangelies-Lutherse Kerk in die Republiek van Namibië en die Duitssprekende Evangelies-Lutherse Kerk in Namibië (DELK).

Die Evangelies-Lutherse Kerk in Namibië, wat vroeër as Evangelies-Lutherse Kerk In Ovambo-Kavango bekend gestaan het, was deel van die opposisie teen die Suid-Afrikaanse beleid van rasseskeiding gedurende die Suid-Afrikaanse administrasie van Suidwes-Afrika/Namibië en het die onafhanklikheidstryd aktief gesteun.[2]

Die huidige voorsitter is dr. Shekutaamba V. V. Nambala.

VerwysingsWysig