In wiskunde is twee veranderlikes x en y direk eweredig wanneer as x verhoog, dan verhoog y.

Direkte eweredigheidWysig

In die formule

 

is y direk eweredig aan x of:

 

Indirekte eweredigheidWysig

Indien y indirek eweredig is aan x, word dit soos volg geskryf: