Die term Gemenebes (Engels: Commonwealth) kan verwys ná:

Deel van amptelike benamings: