Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika is 'n familiegeskiedenisvereniging. Die vereniging bestaan uit 11 streekstakke, sowel as 'n elektroniese tak wat aanlyn beskikbaar is. [1]

Die genootskap onderhou 'n groot argief van genealogiese materiaal in verband met Suider-Afrikaanse families.

GeskiedenisWysig

 
Stigterslede

Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GSSA) is op 18 Junie 1964 gestig met die inspirasie van Philip Myburgh, 'n kranige genealoog. Mnr. Myburgh het agt geesgenote met soortgelyke of verwante belangstellings uitgenooi om deel te neem aan die tradisionele gasvryheid van sy plaas Joostenberg, Muldersvlei aan die buitewyke van Stellenbosch, om die oprigting van 'n liggaam te bespreek wat gewy is aan die studie van genealogiese en familie-navorsing in die algemeen. [2]

Sedert die stigting in 1964 was die Nasionale Raad van die vereniging in Stellenbosch gevestig en word die kwartaallikse tydskrif Familia gereeld in Kaapstad gepubliseer. Die vereniging het sedertdien gegroei tot net minder as 1000 lede met 12 takke regoor die land.

GSSA is die tuiste van die Suid-Afrikaanse Familieregisters. Die Genootskap het die rekords in besit geneem toe die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) in 2018 sy deure gesluit het.

Die GSSA ontvang 'n groot aantal navrae oor familiegeskiedenis en individue van regoor die wêreld.

GSSA is 'n nie-winsgewende organisasie .

DoelwitWysig

Om belangstelling en navorsing in geslagsregisters en familiegeskiedenis vir huidige lede te bevorder en te fasiliteer. [3]

DoelstellingsWysig

 • Om belangstelling in en 'n algemene begrip van die belang van navorsing in geslagsregisters en familiegeskiedenis onder lede van die Genootskap, ander belangstellendes en die algemene publiek te bevorder en te vergemaklik;
 • Om 'n wye verskeidenheid vergaderings, opvoedkundige kursusse, projekte en dienste oor geslagsregisters en familiegeskiedenis aan te bied tot algemene voordeel van lede van die Genootskap en ander mense;
 • Om die nakoming van die hoogste standaarde van navorsing deur lede van die Genootskap aan te moedig en betroubaarheid, integriteit en professionaliteit van alle Suid-Afrikaanse genealoë te bevorder;
 • Om aktief betrokke te wees by die bewaring van geslagsregisters en memorandums; en
 • Om kontak met eendersdenkende samelewings regoor die wêreld te bewerk en te behou. [3]

StruktuurWysig

Nasionale RaadWysig

Die Nasionale Raad bestaan uit die Nasionale Uitvoerende Komitee (verkose en gekoöpteerde lede) en alle takvoorsitters en ondervoorsitters, of hul genomineerde verteenwoordigers, as ex officio-lede. Al raadslede moet ten volle opbetaalde lede van die Genootskap wees. [4]

Nasionale Uitvoerende KomiteeWysig

Die NUK word tydens die Algemene Jaarvergadering verkies en bestaan uit die nasionale president, nasionale vise-president, nasionale sekretaris, nasionale tesourier, addisionele lede en gekoöpteerde lede om spesifieke aksies uit te voer, byvoorbeeld PR en produkontwikkeling.

Die NUK vergader gereeld en is verantwoordelik vir die daaglikse administrasie van die Vereniging. [4]

TakkeWysig

Die GSSA-takke is die kern van die GSSA en waar die meeste genealogiese aktiwiteite plaasvind. Alle opbetaalde taklede kies uitvoerende komitees by die AJV van die tak. Takke is ten volle verantwoordelik vir hul eie bestuur, insluitend finansiële administrasie en lidadministrasie, maar hulle is nie afsonderlike regsliggame nie. [4]

Takbestuurskomitees (BEC)Wysig

Takke staan vry om die tak te organiseer op enige manier wat hulle verkies om hul doelwitte te bereik. Die minimum ampsdraers is die voorsitter, ondervoorsitter, sekretaris en tesourier. [4]

StreekstakkeWysig

Die GSSA bestaan uit die Nasionale Uitvoerende Raad (NUK) en 12 takke:

 • Durban
 • Port Elizabeth
 • Bloemfontein
 • Randfontein
 • Pietermaritzburg
 • Pretoria
 • Potchefstroom
 • George
 • Vanderbijlpark
 • Roodepoort
 • Kaapstad
 • Elektroniese tak met lede wêreldwyd.

ProjekteWysig

Die Vereniging het 'n aantal projekte. Sommige van hulle is op nasionale vlak geïnisieer en ander op takvlak

 • 1984 Kiesersrolprojek
 • 1972 Kiesersrolprojek
 • Kerkfoto-versameling
 • Begrafnisprogram versameling
 • Begraafplaas Opname projek
 • Suid-Afrikaanse grafsteenfoto's
 • Bybelinskrywingsbladsye
 • Poskaartversameling
 • Suid-Afrikaanse argiefdokumente
 • Kerkregister Transkripsies
 • Suid-Afrikaanse Koerantuittreksels
 • 1820 Korrespondensie van setlaars
 • Suid-Afrikaanse rekords getranskribeer
 • Passasierlys-projek
 • Stamouers webwerf

Sien ookWysig

VerwysingsWysig

 1. "GSSA Webtuiste".
 2. Cairns, M. 1991. The Founder members of the Genealogical Society of South Africa. Familia. Vol 28 (2), p 151 - 154.
 3. 3,0 3,1 Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika. 2016. Grondwet
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika. 2007. Bestuurshandleiding

Eksterne skakelsWysig