Geolek

taalvariant of dialek wat gebonde is aan 'n spesifieke streek of gebied

'n Geolek is 'n taalvariant of dialek wat gebonde is aan 'n spesifieke streek of gebied.

Streeksgebonde variasies van Afrikaans sluit in: