Gideons

internasionale welsynsorganisasie met die doel om die evangelie van Christus te versprei

Die Gideons is ‘n internasionale welsynsorganisasie met die doel om die evangelie van Christus te versprei.

Lede wysig

Slegs sakelui en slegs mans is lid van die vrywilllige vereniging. Dit is ‘n leke-organisasie. Dus is geestelike leiers uitgesluit van lidmaatskap. Geld vir die aankoop van Bybels kom van finansiële bydraes deur die lede self en van kollektes in kerke.

Bybels wysig

Die organisasie plaas Bybels of Nuwe Testamente en Psalms in hotelkamers, hospitale, ouetehuise, wagkamers, gevangenisse, koshuise, klinieke, kwartiere vir verpleegpersoneel en weermagbasisse. Elke jaar word ‘n Nuwe Testament aan elke graad 8-leerling verskaf.

Naam wysig

Die naam Gideons vir die organsiasie kom uit Rigters 6.

Geskiedenis wysig

John Nicholson, ‘n 12-jarige seun van Janesville, Wisconsin in die VSA het aan sy ma op haar sterfbed belowe om elke dag in die Bybel te lees en te bid. In September 1898 is John ‘n handelsreisiger en loseer in ‘n hotel in Biscobel, Wisconsin. Omdat die hotel vol was, moes hy ‘n kamer deel met ‘n vreemdeling. So ontmoet hy Samuel Hill, ook ‘n gelowige. Die gevolg was die stigting van ‘n Christen-handelsreisigervereniging, wat uitloop op die Gideons as ‘n wêreldwye organisasie. In 1947 is die eerste takke buite die VSA gestig en in 1950 in Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse hoofkantoor is is Pretoria en Bybels word van hier af in verskeie landstale versprei.

Bibliografie wysig

  • Botha, Roelof: Gideons gee 'n groot geskenk. In: Die Burger, 28 Desember 2023
  • gideons.co.za