'n Gimnasium is 'n plek waar liggaamsoefeninge en -opvoeding plaasvind. Daarnaas word die woord in Europa ook gebruik om te verwys na instellings wat sekondêre opleiding bied ("hoërskole" in Afrikaans). 'n Aantal Suid-Afrikaanse hoërskole dra ook hierdie naam.

'n Skool se gimnasium.