Globale stratotipepunt

’n Globale stratotipepunt (Engels: golden spike of Global Boundary Stratotype Section and Point, afgekort as GSSP) is ’n ligging waar die basis van gesteente uit ’n bepaalde geologiese tydperk duidelik sigbaar is, normaalweg in die vorm van ’n geologiese ontsluiting. Dit word deur wetenskaplikes gebruik as die internasionale definisie.

’n Globale stratotipepunt is dus ’n tipeligging, en die ontsluiting is die stratotipe van ’n grens tussen twee chronostratigrafiese eenhede. Tydperke uit die geochronologie word gedefinieer deur die datering van dié punt, waarmee altyd die basis van ’n chronostratigrafiese eenheid bedoel word; die bokant van die eenheid is die globale stratotipepunt van die daaropliggende eenheid.