Golf

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Die woord golf kan verwys na:

Golwe in die see.
Die Golf van Mexico.
Die Volkswagen Citi Golf.

Die aanvaarde Afrikaanse spelling van die balsport is gholf.