Groot onderneming

'n Groot onderneming is 'n tipe onderneming wat deur aandeelhouers besit word waar 'n direksie die onderneming bestuur en wat meer as 500 werknemers in diens het. 'n Swak entrepreneursinvloed word ervaar. Voorbeelde van groot ondernemings is private- en publieke maatskappye.