Hakies word gebruik om bykomende inligting in 'n sin aan te dui. Volgens die Afrikaanse woordelys en spelreëls (2017) moet inligting wat tussen hakies staan, in beginsel weggelaat kan word. Daar is geen spasie tussen die linkerhakie en die teks wat daarop volg nie, of tussen die regterhakie en die teks wat dit voorafgaan nie.

Daar word tipies tussen die volgende soort hakies onderskei:

  • gewone hakies of ronde hakies: (...)
  • krulhakies of akkolades: {...}
  • skerphoekige hakies of punthakies: <....>
  • vierkantige hakies, blokhakies of tekshakies: [...]

Invoeging en byvoeging wysig

  • Hakies dui 'n parentese in die sin aan, bv: Hy het (hoewel teësinnig) die taak voltooi.
  • Hakies dui alternatiewe, of opsionele getalle, letters of morfeme aan, bv: Sy het die blomme in 'n houer (blompot) gesit.
  • Blokhakies dui verplaaste, veranderde of bygevoegde inligting in aanhalings aan. Kommentaar deur die outeur word ook tussen blokhakies geplaas.

Bronne wysig

Eksterne skakels wysig