Die hertz is die SI-eenheid vir die meting van frekwensie en het die simbool Hz. As 'n periodiese verskynsel homself teen een keer per sekonde herhaal, dan het hy 'n frekwensie van een hertz. Die eenheid is na die Duitse fisikus Heinrich Hertz, wat belangrike bydraes op die gebied van elektromagnetisme gelewer het, vernoem.

Ligte wat teen verskillende frekwensies flikker. Die frekwensie neem toe van 0,5 Hz tot 2 Hz.

Naamgewing

wysig

Die naam hertz is aangeneem deur die CGPM ( Conférence générale des poids et mesures ) in 1960. Tot dan is frekwensie gewoonlik uitgedruk in siklusse per sekonde (cps), wat veelvoude van kilosiklusse (kcps) en megasiklusse (Mcps) ingesluit het. Hierdie eenhede is in die 1970's toenemend deur die hertz vervang, hoewel die cps steeds dikwels in Anglo-Saksiese lande gebruik word. Dit veroorsaak min verwarring omdat die eenhede Hz en cps sinoniem is.

Formule notasie

wysig

In fisika-formules word frekwensie dikwels nie in hertz uitgedruk nie, maar in 'n meer gepaste eenheid soos radiale per sekonde. Mens praat dan van hoeksnelheid of hoekfrekwensie. Een radiaal per sekonde stem ooreen met twee keer die vibrasiefrekwensie in hertz. Die simbool in sulke formules is ω (omega). Die simbool vir die frekwensie in hertz is f of ν.

Golflengte word gewoonlik gebruik in plaas van frekwensie (in hertz) wanneer golfverskynsels bespreek word. Die verwantskap is v  =  λ  ×  f, waar f die frekwensie in hertz is, v die voortplantingsspoed in meter per sekonde en λ die golflengte in meter is.