Holistiese genesing

Holistiese genesing is een van 'n groep alternatiewe mediese behandelings of praktyke wat daarop gemik is om die genesende effekte van medisyne te behaal, maar wat nie biologiese plausibiliteit het nie en ongetoets of ontoetsbaar is. Alternatiewe terapieë het in gemeen dat hulle buite die mediese wetenskap woon, en staatmaak op pseudowetenskap.

In sommige gevalle oortree die eise van holistiese of alternatiewe praktyke natuurwette; In ander mag die praktyk effektief wees, maar is so gevaarlik vir die pasiënt dat enige gebruik oneties is. Holistiese genesing vestig dikwels op die bonatuurlike of bygelowige om die effek te verduidelik en wissel van oneffektief tot skadelik en giftig.

Akupunktuur

wysig

Hierdie is 'n pseudowetenskap wat as 'n 4 000 jaar oue omstrede alternatiewe medisynestelsel uit China ontstaan het. Dit is gebaseer op die geloof dat daar senuweeverbindings tussen die liggaamsorgane en die veloppervlak is, alhoewel daar geen bewyse hiervoor is nie. Verder word daar geglo dat wanneer 'n orgaan siek is, ontstaan daar gevoelige akupunktuurpunte op, of net onder, die vel. Die redes vir die ontstaan van sulke punte en hul aard is nie duidelik nie. Akupunktuur behels die stimulasie van hierdie punte met dun naalde om die vloei van energie te herstel. Daar is geen bewyse van die onstaan en aard van hierdie energie nie

Bioterugvoer

wysig

Hierdie relatief nuwe metode behels dat die individu se breingolwe elektronies gemonitor word terwyl hy leer om die breingolwe te beheer, ongesien daar geen dwingende bewyse is dat breinaktiwiteit vrywillig beheer kan word nie. Die doel hier van is om 'n ander bewussynstoestand in te gaan en onwillekeurige liggaamsfunksies soos hartklop en liggaamstemperatuur willekeurig te beheer. Dit word geglo dat die terapie hoofpyn kan verlig of hoë bloeddruk verlaag. Toetse toon geen beter resultate vir bioterugvoer as eenvoudige ontspanningsmetodes nie.

Homeopatie

wysig

Die beginsel van homeopatie, gebaseer op die werk van dr Samuel Hahnemann, 'n negentiende-eeuse Duitse wetenskaplike, is dat soortgelyke stowwe mekaar genees. Mediese proewe het herhaaldelik gewys dat hierdie begrip verkeerd is.

Selfs as hierdie metode gewerk het, behels die skepping van homeopatiese middels die verdunning van die aktiewe-stof tot so 'n mate dat daar geen aktiewe bestanddeel in die middel is nie. Homeopate glo dat die water waarin die stof verdun is, 'n herinnering van die effekte van die stof behou. Daar is geen aanneemlike wetenskaplike verduideliking vir hierdie geheue-effek nie.

Iridoliogie

wysig

Iridologie is 'n metode om siektes te diagnoseer waar die iris van die persoon se oog ondersoek word ten einde vas te stel wat elders in die liggaam fout is. Die iris is dus 'n "venster" waardeur die liggaam bestudeer word om probleme te diagnoseer. Daar is geen bewys dat die ondersoek van die iris gebruik kan word om siektes, behalwe dié van die oog, te diagnoseer nie.

Kristalle

wysig

Daar is 'n oortuiging dat kristalle gebruik kan word om genesing te bewerk of om 'n "balans van die energie in die liggaam te handhaaf". Nuwe Era-aanhangers glo kristalle, met hul kenmerkende simmetriese oppervlaktes (veroorsaak deur die wyse waarop hul molekules in geordende patrone gerangskik is), het die vermoë om genesende energie uit die kosmos te ontvang en op iemand of iets te fokus. Verskillende soorte kristalle het unieke eienskappe en help om spesifieke probleme op te los. Kristalle word ook tydens meditasie gebruik om "innerlike reiniging" te bewerk deurdat alle negatiewe gedagtes vrygelaat en in die kristal versamel word. Die kristal word later met soutwater gewas en dan in die son- en maanlig laat lê om dit skoon te maak sodat dit weer gebruik kan word.

Daar is geen bewys dat enige vorm van genesende energie in die heelal bestaan nie, en dat kristalle dit op enige manier kan lei. Voorstanders van kristalheldering het nie 'n verduideliking vir die aard of bron van die energie nie.

Refleksologie

wysig

Refleksologie is 'n skynwetenskaplike alternatiewe mediese terapie wat gebaseer is op die oortuiging dat die massering van sekere punte op die pasiënt se voete of hande genesende effekte op die liggaam het, omdat die punte deur sommige ongedefinieerde energie lyne aan ander dele van die liggaam gekoppel word.

Daar is geen oortuigende bewyse dat refleksologie effektief vir enige mediese toestand is nie.

Geestelike transformasie

wysig

Nuwe Era-aanhangers kan nie verduidelik wat geestelike transformasie eintlik is nie en elkeen het sy eie, dikwels teenstrydige definisie daarvan. Hoewel hulle glo dat holistiese genesing bydra tot die Nuwe Era-aanhanger se geestelike transformasieproses, is daar ook sekere praktyke en beginsels wat spesifiek gebruik word om geestelike transformasie te bewerk:

Meditasie het mediese voordele wat vergelykbaar is met ander ontspanningstegnieke. Vir Nuwe Era-aanhangers is Meditasie waarskynlik die belangrikste metode wat gebruik kan word om sy "kosmiese bewussyn" en volle potensiaal as mens te ontwikkel, alhoewel hulle nie kan verduidelik wat die konsepte behels nie. Hul glo dat positiewe energie vrygestel kan word as 'n mens se gedagtes tot stilstand gebring kan word deur selfdissipline, konsentrasie en/of die gebruik van 'n mantra. Daar is geen bewys dat hierdie positiewe energie bestaan nie.

  • Nuwe Era-musiek

Musiek word algemeen deur Nuwe Era-aanhangers gebruik as 'n hulpmiddel om te ontspan en oor te skakel na 'n "hoër vlak van bewussyn". Hulle het geen konsekwente verduideliking van wat dit eintlik beteken nie. Hulle glo ook dat die vibrasie wat deur sommige soorte musiek vrygestel word, genesing kan bewerk. Studies het getoon dat sommige musiek 'n kalmerende effek het, maar geen genesende effekte het nie.

  • Visualisering

Nuwe Era-aanhangers glo dat omdat die heelal uit energie bestaan en alles aan alles verbind is, veranderinge in die sigbare wêreld teweeggebring kan word deur sodanige veranderinge in die gedagtes te visualiseer. Deur visualisasie word energie dus vrygestel wat die veranderings teweegbring. Beoefenaars van dié praktyk glo dat visualisering gebruik kan word om siektes te genees (byvoorbeeld deur te visualiseer hoe kankerselle uit die liggaam verwerp word en vervang word met gesonde selle), maar ook om omstandighede of selfs mense te verander.

Studies het getoon dat visualisering geen tasbare effek op die materiële wêreld het nie.

Nuwe Era-beweging verduideliking

wysig

Omdat die Nuwe Era-beweging 'n "holistiese" wêreldbeskouing het waarvolgens alle elemente (mens, natuur, God, ensovoorts) in die heelal met mekaar verbind en van mekaar afhanklik is, word baie klem op genesing en gesondheid geplaas as weg tot die komende Nuwe Era.

Verskillende groepe binne die beweging beklemtoon verskillende oorsake vir siekte. Só kan die oorsaak van 'n siekte gevind word in die metafisiese terrein (karma van vorige lewens); die biologiese (byvoorbeeld ongesonde lewenswyse of omgewingsbesoedeling); die psigologiese vlak (byvoorbeeld angs, stres en skuldgevoelens); die geestelike of spirituele vlak (byvoorbeeld 'n fundamentalistiese wêreldbeskouing); die sielkundige terrein (byvoorbeeld kortsigtige of beperkte denkpatrone); of die psigiese terrein (byvoorbeeld die uitwerking van vloeke).

Hoe dit ook al sy, die individu is altyd self verantwoordelik vir dit wat hom of haar oorkom en daarom word siekte ook beskou as deel van 'n leerproses waardeur die persoon uiteindelik kan groei. Daarom is die doel van holistiese genesingsmetodes nie net om die siekte te genees nie, maar om die totale mens – liggaam, siel en gees – gesond te maak en gesond te hou.