Houghton (kiesafdeling)

Houghton was een van die jonger maar bekende kiesafdelings van die Unie-Volksraad en daarna die Volksraad van die R.S.A. tot 1994.

Helen Suzman was LV vir Houghton van 1953 tot 1989.
Tony Leon, van 1989 tot 1994 die laaste LV vir Houghton.

1943-1966

wysig

Die eerste verkiesing in Houghton is eers in 1943 se algemene verkiesing gehou toe R.E. Bell onbestrede vir die Verenigde Party verkies is en so ook op 26 Mei 1948.

Helen Suzman maak haar buiging in die politiek in die algemene verkiesing van 1953 toe sy onbestrede as V.P.-L.V. vir Houghton verkies word. In 1958 staan vir die vierde keer agtereenvolgens in die kiesafdeling se bestaan niemand teen die Verenigde Party nie en word Suzman die tweede keer onbestrede verkies. In die volkstemming van 1960 oor republiekwording stem 'n volle 10 555 Houghton-kiesers daarteen en net 1 153 daarvoor.

Ná die stigting van die Progressiewe Party in 1959 toe 11 L.V.'s uit die Verenigde Party bedank om hulle by die party aan te sluit, word net Suzman van die 24 P.P.-kandidate in 1961 verkies, al kry die party 8,5% van die totale uitgebragte stemme. H. Miller, wat in 1970 V.P.-L.V. vir Jeppes sou word, verloor teen Suzman met 564 stemme. Sy behaal in 1966 eweneens 'n skraal meerderheid van 711 teen die V.P. se A.D. Bensusan en word weer die enigste P.P.-L.V.

1970 en later

wysig

In 1970 verhoog Suzman haar meerderheid bo L. Steyn van die V.P. tot 2 049 en word in die derde verkiesing agtereenvolgens die enigste Volksraadslid van die P.P. In 1974, toe eers vyf ander Progressiewe kandidate in die verkiesing die paal haal en Alex Boraine kort na die verkiesing die tussenverkiesing in Pinelands wen, wen Suzman oortuigend met 'n meerderheid van 3 963, meer as die 3 655 stemme wat die V.P. se B. Senekal kon kry.

Suzman wen die kiesafdeling ook in 1977, 1981 en 1987. Sy tree voor die verkiesing van 1989 uit die aktiewe politiek en word as Houghton-L.V. opgevolg deur Tony Leon.

Partye en kandidate gewen

wysig

Bronne

wysig
  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910-1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.