ISO 3166

Gestandardiseerde land- en gebiedskodes

Die ISO-standaard ISO 3166 gee gestandardiseerde land- en gebiedskodes vir alle lande van die wêreld.

Die standaard bestaan uit drie dele:

  • ISO 3166-1 gee driesyfer, drieletter en tweeletter landkodes aan alle lande.
  • ISO 3166-2 gee kodes aan onderverdelings binne lande.
  • ISO 3166-3 lê ongebruikte landkodes uit ISO 3166-1 vas (nadat landsgrense verander het, of lande opgebreek of saamgesmelt word)