ISSN

unieke nommer wat gebruik word om periodiese publikasies te identifiseer
(Aangestuur vanaf ISSN (identifier))

'n ISSN (Engelse afkorting vir International Standard Serial Number) is 'n unieke nommer wat gebruik word om periodiese publikasies te identifiseer. Dit word gebruik om tydskrifte, dagblaaie, asook weeklikse en jaarlikse publikasies te identifiseer, maar kan ook vir ander tipes media, soos 'n periodiese disket of laserskyf gebruik word. As dieselfde periodiese publikasie in beide gedrukte en elektroniese formate beskikbaar is, kan dit moontlik twee ISSN-kodes hê - 'n p-ISSN (print of gedrukte ISSN) en 'n e-ISSN (elektroniese ISSN).

'n ISSN-kode was as 'n strepieskode enkodeer is.

'n ISSN het agt syfers wat uit twee groepe van 4 syfers bestaan en deur 'n strepie geskei word. Die laaste syfer is 'n kontrolesyfer, maak kan ook 'n 'X' wees. 'n Voorbeeld van so 'n kode is: "ISSN 1240-2346".

Dit is in 1975 geskep as ISO-standaard 3297. ISO-subkomitee TC 46/SC 9 is vir die standaard verantwoordelik.