IT

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

IT is die afkorting vir onder andere: