Inkomste

Inkomste is die vergoeding of verdienste verkry deur 'n entiteit vir sy arbeid, ondernemingsgees of -vermoë, binne 'n bepaalde tydperk, wat gewoonlik in geldwaarde uitgedruk word. Dit stel vervolgens die entiteit in staat tot besteding, verbruik- en spaargeleenthede.[1] Vir huishoudings en individue, beteken "inkomste" die som van alle lone, salarisse, winste, belangebetalings (dividende en rente), huur en ander vorme van verdienste ontvang … in 'n gegewe tydsperiode.[2]

Op die gebied van die openbare ekonomie, egter, kan die term verwys na die versameling van beide monetêre en nie-monetêre verbruiksvermoë, waar die voormalige (monetêre) gebruik word as 'n plaasvervanger vir die totale inkomste.

VerwysingsWysig

  1. Barr, N. (2004). "Problems and definition of measurement". In Economics of the welfare state. New York: Oxford University Press. pp. 121-124.
  2. Case, K. & Fair, R. (2007). Principles of Economics. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. p. 54.