Intergoewermentalisme

Intergoewermentisme is 'n beginsel in die internasionale politiek waarvolgens state besluit om in 'n organisasie as soewereine state saam te werk, sonder om van hulle soewereiniteit aan die organisasie oor te dra nie.

Logo van die EDU, 'n intergoewermentele organisasie op die gebied van onderwys en ontwikkeling

Die meeste internasionale organisasies in die wêreld is intergoewermenteel. Die Europese Unie verenig nogtans intergoewermentele elemente met supranasionale elemente.[1]

Een van die verskille tussen die twee filosofieë is dat in 'n intergoewermentele organisasie eenstemmigheid nodig is om besluite te neem.

Verwysings

wysig