Inverteervlak

In siviele ingenieurswese is die inverteervlak die basis binnevlak van 'n pyp, sloot of tonnel. Dit kan as die "vloer"-vlak beskou word. Die inverteervlak is 'n belangrike verwysingsvlak vir die bepaling van die funksionering van 'n vloeilyn van 'n pypstelsel. Byvoorbeeld, die inverteervlak van 'n straatrioolkonneksie kan die haalbaarheid van die toevoeging van 'n toilet in die kelder van 'n huis beïnvloed.

Inverteervlak in 'n drom of tenk.