Ius promovendi

is die reg van 'n hoogleraar (professor) om 'n wetenskaplike te bevorder, dit wil sê, die graad van doktor aan hom of haar toe te ken.

Ius promovendi is die reg van 'n hoogleraar (professor) om 'n wetenskaplike te bevorder, dit wil sê, die graad van doktor aan hom of haar toe te ken.

Doktorsgrade word tydens 'n gradeplegtigheid toegeken.

Hierdie reg bestaan nog steeds, al is dit deesdae aan strenger reëls gebind. Gewoonlik verval dit vyf jaar na die emeritaat van die hoogleraar.

Die reg van 'n instelling om doktorsgrade toe te ken word ook ius promovendi genoem.