Juanasburg was 'n dorp aan die Kaapse Oosgrens. Die dorp is in 1848 vir militêre setlaars gestig, maar is op die Kersdag van 1850 verwoes as gevolg van 'n skielike strooptog deur die Gaikas-stamme tydens die Agtste Grensoorlog. Dit was vernoem na lady Juana Smith, die Spaanse eggenote van goewerneur sir Harry Smith.

  • Rosenthal, Eric (red.). Ensiklopedie van Suidelike Afrika. Londen en New York: Frederick Warne & Kie Bpk.