’n Kamerakonsertina (Engels: bellows) is die geplooide, verlengbare deel van ’n kamera, gewoonlik ’n groot- of mediumformaatkamera, wat die fotograaf in staat stel om die lens nader aan of verder van die fokusvlak te beweeg om te fokus. Dit word ook in vergroters gebruik.

’n Konsertina vir makrofotografie aan ’n Canon FT QL (1966).

Die konsertina skep ’n buigbare, donker verlenging tussen die film en die lens. Benewens om die fokus te stel, maak dit bewegings moontlik om distorsie op ’n foto te voorkom. Twee soorte word gebruik: een vir kort en ’n ander vir lang fokusafstande. Vir grootformaatkameras verwys “dubbele verlenging” na konsertinas wat twee keer die fokusafstand van ’n standaardlens verleng kan word.