Op die plaas Khorab, 2,6km noord van Otavi (of Kilometer 500) in Namibië, staan 'n gedenkteken wat aandui dat daar onderhandelinge tussen die Suid-Afrikaanse en Duitse troepe tydens die Eerste Wêreldoorlog plaasgevind het. Dit het gelei tot die Vrede van Khorab op 9 Julie 1915 en die oorgawe van ongeveer 4 000 Duitse soldate. Die gedenkteken is op 28 September 1973 tot monument verklaar.

Die vrede is aan Suid-Afrikaanse kant geteken deur genl. Louis Botha, bevelhebber van die Suid-Afrikaanse troepe en ook Suid-Afrika se eerste minister, en vyf offisiere waaronder Botha se Hoof van Staf, kol. J.J. Collyer. Vir Duitsland was die ondertekenaars dr. Theodor Seitz, die goewerneur van Duits-Suidwes-Afrika (DSWA), kol. Victor Franke, die Duitse opperbevelhebber in DSWA, lt.kol. Heinrich von Bethe, bevelhebber van die polisie in DSWA en nog vier junior offisiere. Seitz is in die onderhandelinge bygestaan deur graaf Hans von Schwerin.