Klassifikasiestelsel

'n Klassifikasiestelsel is 'n metode om kennis van 'n breë onderwerp meer toeganklik en verstaanbaar te maak deur sy elemente te groepeer volgens eienskappe wat hulle deel. Die periodieke tabel, wat chemiese elemente indeel volgens elektronstruktuur, is 'n voorbeeld hiervan.

Klassifikasiestelsels word opgestel deur individue of erkende groepe, byvoorbeeld Johann Wolfgang Döberreiner in die geval van die periodieke tabel of die Amerikaanse Psigiatriese-assosiasie (APA) in die geval van die DSM.

Die elemente van 'n klassifikasiestelsel sluit in:

  • 'n kundigheidsterrein - bv. Psigiatrie
  • 'n onderwerp binne die kundigheidsterrein - bv. afwykende gedrag
  • elemente van die onderwerp - bv. tipes afwykende gedrag
  • 'n stel reëls waarvolgens elemente ingedeel word - bv. psigodinamiese teorie
  • klasse waarin soortgelyke elemente gegroepeer word - bv. eetsteurnisse
  • 'n kenner of groep kenners wat die stelsel opstel en geloofwaardigheid daaraan gee - bv. Sigmund Freud of die Amerikaanse Psigiatriese Assosiasie
  • 'n gemeenskap van praktyk wat die stelsel gebruik -bv. praktisyns in die geestesgesondheid