Die kommapunt (;) word in reekse en lyste gebruik. Volgens die AWS (2017) maak dit ook die leser bedag op 'n pouse wat langer is as die pouse wat deur 'n komma aangedui word, of dui aan dat daar 'n voegwoord uit 'n sin weggelaat is. Die kommapunt word teenaan die voorafgaande woord geskryf, gevolg deur 'n spasie.

Neweskikking wysig

Die kommapunt kan neweskikkend tussen twee onafhanklike hoofsinne gebruik word, dikwels in die plek van 'n neweskikkende voegwoord. Bv: Sê vir die kinders hulle moet hulle hande was; dis etenstyd. (AWS, 2017)

Reekse wysig

As die gebruik van die komma in bepaalde reekse tot verwarring lei, word die kommapunt gebruik. Die kommapunt word in so 'n geval ook voor die ovoegwoord (byvoorbeeld en en of) geplaas. Bv: Op die gastelys is mnr. Johan Botha, die skoolhoof; mnr. Dan Mbeki, die voorsitter van die beheerliggaam; me Santie Verster, beoordelaar; en Stefan Smit, gaskunstenaar.

Bron wysig

Afrikaanse woordelys en spelreëls, 2017. Kaapstad: Pharos