Konstruksie is die proses waartydens twee of meer voorwerpe saamgevoeg word om 'n groter geheel te vorm. As voorbeeld kan houtbalke gebruik word om 'n kruis te bou (of te konstrueer).

Sien ook

wysig