'14'
Periode
2 6
C
3 14
Si
4 32
Ge
5 50
Sn
6 82
Pb
7 114
Fl

Die koolstofgroep bestaan uit die chemiese elemente van groep 14 van die periodieke tabel.

Hierdie elemente word deur 'n valenselektronkonfigurasie [..]ns2np2 gekenmerk en het daardeur vier valenselektrone. Dit lei dikwels tot die vorming van netwerke van kovalente bindings, waarin die sentrale atoom deur 'n tetraëder van ligande omring word.