Kovalente binding

Kovalente binding kom voor wanneer atome van nie-metale elektrone gelykop of byna gelykop deel. Elektrostatiese aantrekkingskragte hou die atome in kovalente binding bymekaar.

Soos die atome begin bind, trek die positiewe lading op elke kern die ander atoom aan. Dus sal die elektrone waarskynlik in die ruimte tussen die twee kerne wees. Omdat die elektrone waarskynlik tussen die kerne sal wees, bind die atome saam in 'n kovalente binding.