Kraambed

In die mediese vakterminologie verwys kraambed (Latyn: “puerperium”, “puer” kind; “pario” in die wêreld bring) na die tydperk na 'n bevalling waarin die moeder se geslagsorgane weer terugbeweeg tot hulle normale posisies soos voor die bevalling. Normaalweg duur die kraambed tot ses weke na die bevalling.

Moeder met haar pasgebore baba.