LOL (Internet slang)

LOL (ook met kleinletters geskryf as lol) is 'n afkorting vir "laughing out loud", "laugh out loud", of minder gewoon "lots of laughter" of "lots of laughs". LOL is 'n tipiese element in Internet "slang". Die gebruik van hierdie akroniem het op Usenet ontstaan.

Moderne gebruik van die akroniem "LOL" op lekkergoed.

Die Afrikaanse ekwivalent wat dikwels gesien word is LMGA, wat staan vir "lag my gat af".