Leerling

'n Leerling is iemand wat 'n les volg by 'n leraar.