Lettergreep

eenheid van organisasie vir 'n reeks spraakklanke

'n Lettergreep is 'n eenheid van organisasie van spraakklanke. Dit bestaan gewoonlik uit 'n lettergreepkern (gewoonlik 'n vokaal) met opsionele aanvangs- en eindklanke (gewoonlik konsonante). Lettergrepe word gewoonlik gesien as die fonologiese boublokke van woorde.

Daar word onderskei tussen oop en geslote of toe lettergrepe. 'n Oop lettergreep eindig op 'n vokaal en 'n toe lettergreep eindig op 'n konsonant.

'n Algemene reël vir Afrikaans is dat as daar meer as een vokaalklank in 'n woord is, die woord in soveel letter- of klankgrepe verdeel kan word as wat daar vokaalklanke is.

Voorbeelde

wysig

klipperig

"Klipperig" bestaan uit: klip - pe - rig
Ons kry twee lettergrepe as ons die twee p-konsonante van mekaar skei, nl: "klip" en "pe."
Ons kry nog 'n lettergreep as ons die e-vokaal van "pe" en die r-konsonant van "rig" skei.

glashelder

Ons eerste lettergreep: glas- (geslote lettergreep)
Ons tweede lettergreep: -hel- (geslote lettergreep)
Ons derde lettergreep: -der (geslote lettergreep)

verwoestende

Eerste lettergreep skei by "r" en "w": ver- (geslote lettergreep)
Tweede lettergreep skei by "s" en "t": -woes- (geslote lettergreep)
Derde lettergreep skei by "n" en "d": -ten- (geslote lettergreep)
Vierde lettergreep wat oorbly: -de (oop lettergreep)

Eksterne skakels

wysig