Malmesbury-warmbron

Die warmwaterbron by Malmesbury word nie meer benut nie.

Hierdie bron lê in die hart van die dorp en die terrein is bebou met winkels en kantore. Die bron in die vlak vallei van die Dieprivier lewer 180000 liter water per dag teen 'n temperatuur van 32,9°C. Dit het 'n kenmerkende swawelreuk en -smaak, 'n blou-violet kleur en loop onbenut weg.

In 1745 het goew. Hendrik Swellengrebel van die VOC aan die Kaap 'n groep van 24 mense hier aangetref. Dit lei tot die stigting van 'n gemeente in “Het Zwarte Land”en die bou van 'n pastorie op die terrein van die bron. Alhoewel die bron in die Swartland die naaste van alle warmbronne aan Kaapstad geleë is, het dit nooit dieselfde aandag geniet as die Caledon-warmbron, The Baths en Montagu nie. Waarskynlik is dit te wyte aan die relatief lae temperatuur van die water.

Bibliogrfaie wysig

  • Booyens, Bun: Bronwaters van genesing. Die tradisionele warmbron-waterkuur in ons volksgeneeskunde. Kaapstad: Tafelberg, vir die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1981. ISBN 0-624-01584-X