Markrisiko is die risiko dat die waarde van jou belegging sal verander as gevolg van veranderings in markfaktore. Die vier standaard markrisikofaktore is:

Somtyds word daar verwys na 'n vyfde markrisikofaktor:

  • Aandeelindeksrisiko, of die risiko dat 'n aandele-indeks of ander indeks se waarde sal verander.

Meting van markrisiko wysig

Markrisiko kan op verskeie maniere gemeet word. Dit word baie algemeen gemeet deur 'n VaR syfer te bereken. VaR staan vir "Value-at-Risk" en word vertolk as die verlies wat jy 99 uit 'n 100 keer nie sal oorskry nie indien besigheid soos normaalweg sou voortgaan (dus geen stresgebeure soos 9/11 nie) oor die volgende 10 dae.

Rentekoersrisiko word dikwels afsonderlik gemeet. Metingsmetodes hiervoor sluit in "Gap"-verslae en "Earnings-at-Risk (EAR)".

Rapportering van markrisiko wysig

Markrisiko moet deur banke gemeet word en hierdie syfers moet dan weergegee word aan die sentrale bank (in Suid-Afrika is dit die Suid-Afrikaanse Reserwebank). Hierdie proses is deel van 'n groter proses wat bekend staan as regulatoriese verslagdoening.

Die G8-lande het 'n verdrag gesluit in Basel, Switserland, en daarvolgens word hierdie lande se banke verplig om op sekere maniere hulle blootstelling aan markrisiko (sowel as aan kredietrisiko en operasionele risiko) te rapporteer. Alhoewel Suid-Afrika nie 'n G8-land is nie, poog die meeste Suid-Afrikaanse banke om aan die Basel verdrag se vereistes te voldoen. Indien enige internasionale bank nie aan die Basel akkoord sou voldoen nie, sal hierdie bank dit besonder moeilik vind om besigheid te doen en om befondsing te bekom.