Marmer

metamorfe gesteentes wat algemeen gebruik word vir beeldhouwerk en as boumateriaal

Marmer is 'n metamorfe gesteente wat vir meer as 50% vol. karbonaatminerale soos kalsiet of dolomiet bestaan.[1]

Statuariettomarmer

Marmer word gevorm wanneer kalksteen aan hoë temperature en drukke blootgestel word. Dit vorm onder sulke omstandighede omdat die kalsiet wat die kalksteen vorm, herkristalliseer en 'n digter rots vorm wat bestaan uit min of meer gelykvormige kalsietkristalle. Die verskeidenheid kleure wat deur marmer vertoon word, is 'n gevolg van geringe hoeveelhede onsuiwerhede. Terwyl marmer oppervlakkig soos kwartsiet kan lyk, sal 'n stuk marmer deur 'n metaallem gekrap kan word, en marmer sal bruis by kontak met verdunde soutsuur. Dit het 'n korrelvormige tekstuur met 'n medium korrel. Die kalsietkristalle is gewoonlik met die blote oog sigbaar. Dit word baie as bousteen gebruik of as blokke gesny vir monumente, grafstene ens[2]

Verwysings wysig

  1. "Marble". Mindat 9507.
  2. "Marble". U. Auckland: Rocks & minerals.