Medium onderneming

'n Medium onderneming is 'n onderneming wat deur een of meer eienaars besit word, wat die onderneming alleen of saam met ander beheer, en tussen 100 en 500 mense in diens het. Entrepreneursinvloed neem af namate die onderneming groter word.