Metafoor

'n Metafoor (meervoud: metafore) is 'n oordragtelike, figuurlike uitdrukking wat op 'n vergelyking, ooreenkoms berus, die beeld in die plek van die eindelike voorstelling plaas, of die ooreenkoms tussen twee vergeleke voorwerpe suggereer.[1]

Voorbeelde:

  • "Hart van klip."
  • "Die oseaan van die lewe."
  • "'n wil van staal."
  • "Die skip van die woestyn (Kameel)."
  • "Vlagskip" – grootste, beste, duurste of vinnigste produk in 'n reeks verbruikersgoed.

VerwysingsWysig

  1. HAT (Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal), Tweede uitgawe, Tweede druk, 1981