Mikrobiologie is die studie van intra- sowel as ekstra-sellulêre parasiete (bv. bilharzia) giste, fungi, bakterieë, virusse, en swamme.

Die monsters (urien, stoel, speeksel, ens.) word uitgeplaat op agarplate. Na inkubasie vorm die bakterieë kolonies - d.m.v. weerstandigheid en sensitiwiteite word die organisme geïdentifiseer.

Mikrobioloë werk bykans in elke moontlike bedryf met 'n verskeidenheid van verskillende werksgeleenthede, insluitend menslike gesondheidsorg en veeartsenykunde, die landbou sektor, vervaardiging van voedsel, drank, farmaseutiese en medisinale produkte, industriële mikrobiologie en biotegnologie, openbare gesondheid, forensiese wetenskappe, omgewingssektore soos soos water behandeling en suiwering, asook staats en private navorsing agentskappe en onderwysinstellings. Take van 'n mikrobioloog kan uiteenlopende van aard wees en sluit in basiese navorsing, proses ontwikkeling, produksie, tegniese dienste, gehaltebeheer, nakomingsbeheer of tegniese verkope. As jy as persoon van 'n verskeidenheid van verantwoordelikhede hou en geniet om oplossings vir probleme te vind en dinge maak werk, moet jy ernstig 'n loopbaan in hierdie gebied oorweeg.

Met mikrobiologie of biotegnologie as loopbaankeuse, moet jy bereid wees om 'n multi-dissiplinêre wetenskapsaanslag aan te gryp. Baie selde sal uitdagings beperk wees tot net een spesifieke gebied, en dikwels sal verskeidenheid van vaardighede en kundigheid in bykomende velde soos molekulêre biologie, biochemie, chemie, immunologie en biostatistiek vereis word.

Mikrobiologie bestaan uit die volgende vakke:

  • Inleidende Mikrobiologie vir verpleegkunde
  • Inleidende Mikrobiologie
  • Inleidende mikrobiese genetika, virologie en immunologie
  • Mikrobiese Fisiologie
  • Rekombinant DNA tegnologie en industriële mikrobiologie
  • Diversiteit en Ekologie van Mikroörganismes
  • Mikrobiologie vir Voedsel en Voeding
  • Mikrobiologie (vir farmasie)