Die Modderrivier is 'n systak van die Rietrivier in die Vrystaat, Suid-Afrika. Die rivier ontspring net oos van Dewetsdorp in die Vrystaat en vloei dan noord tot in die Rustfonteindam. Die rivier kruis dan die N8 nasionale pad, swaai noordwes en vloei deur die Mockesdam. Dit gaan dan by Maselspoort verby en kruis die N1 nasionale pad noord van Bloemfontein. Hierna kruis dit die hoofspoorlyn tussen Johannesburg en Bloemfontein asook die R30 en R700 hoofpaaie. Die rivier swaai dan wes en vloei die Krugerdrifdam binne. Die rivier vloei steeds wes, verby die Poplar Grove, Paardeberg en Slag van die Twee Riviere slagvelde, kruis dan weer die N8 en sluit dan by die Rietrivier aan by die N12 nasionale pad by die nedersetting Modderivier.[1]

Modderrivier
Oorsprong Oos van Dewetsdorp
Monding Rietrivier
Stroomgebied Suid-Afrika

VerwysingsWysig

  1. Padlangs deur Suid-Afrika. 2010 ISBN 978-1-77007-751-5